آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور وزیر علوم در دانشگاه شریف/شنبه سوم مهر ماه