از ۵ هزار آمبولانس در اورژانس کشور، بیش از ۳ هزار دستگاه بیش از ۱۰ سال عمر دارند

از ۵ هزار آمبولانس در اورژانس کشور، بیش از ۳ هزار دستگاه بیش از ۱۰ سال عمر دارند