اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شهرداری: رتبه بیستم متروی تهران بین 250 شهر دنیا