اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

میزان: دانشجویان بازداشتی دانشگاه فردوسی مشهد، آزاد شده‌اند