وزارت بهداشت: با شبانه‌روزی شدن، واکسیناسیون ۱۸ سال به بالا  تا ۲ هفته دیگر تمام می‌شود