3 کشته بر اثر آتش سوزی در انبار فرش زرند

3 کشته بر اثر آتش سوزی در انبار فرش زرند