سودان/ کشته شدن ۵۰ نفر در خشونت‌های دارفور

سودان/ کشته شدن ۵۰ نفر در خشونت‌های دارفور