اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

به حاشیه راندن آتش‌نشانی از حوزه ایمنی ساختمان‌ها: سکوت شهرداری تهران