یک رسانه آمریکایی: آمریکا و اسرائیل در خصوص نقشه جایگزین علیه ایران گفت‌وگو کردند