اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر خارجه آمریکا:  تلاش می‌کنیم تا از خواسته‌های ایرانیان و مطالبات آنها حمایت ‌کنیم/ اعتراضات مربوط به ایرانیان است و نه هیچ کشور دیگری