کمیته امداد: ۴۷۰۰ تبلت و گوشی برای دانش‌آموزان خراسان جنوبی نیاز است

کمیته امداد: ۴۷۰۰ تبلت و گوشی برای دانش‌آموزان خراسان جنوبی نیاز است