سیلی خوردن استاندار جدید آذربایجان شرقی در مراسم معارفه (فیلم)