اردوغان: ترکیه مبلغ داده شده برای هواپیما‌های اف-۳۵ را از آمریکا پس می‌گیرد