اردبیل/ حادثه رانندگی در جاده مشگین‌شهر یک قربانی گرفت