اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

انتشار آلبوم  تیغ و ترانه  / بازگشت هامان به موسیقی بعد از 17 سال