اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سخنگوی وزارت دفاع : « موشک حاج قاسم »، « موشک اسرائیل‌‌ زن » است