بازخوانی یک پرونده اخلال ارزی؛ انجام و فرجام سکان‌داران بانک مرکزی