مذاکرات وین/ معاون وزیر خارجه: ایران مصمم به ادامه مشارکت فعالانه و مثبت در گفت‌وگوهاست

مذاکرات وین/ معاون وزیر خارجه: ایران مصمم به ادامه مشارکت فعالانه و مثبت در گفت‌وگوهاست