تظاهرات ده‌ها هزار سودانی در خارطوم

تظاهرات ده‌ها هزار سودانی در خارطوم