خراسان شمالی/ حرکات نمایشی راننده، جان کودک 5 ساله را گرفت