منصوریان: نمی‌شود ملاک تست حضور هوادار را فقط ورزشگاه آزادی قرار داد

منصوریان: نمی‌شود ملاک تست حضور هوادار را فقط ورزشگاه آزادی قرار داد