استعفای آیت الله جنتی از ریاست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

استعفای آیت الله جنتی از ریاست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی