حرف‌های صریح تهیه‌کننده «آژانس شیشه‌ای»: هر سال دریغ از پارسال