اعلام پربارش و کم بارش‌ترین نقاط تهران در ۲۴ ساعت گذشته

اعلام پربارش و کم بارش‌ترین نقاط تهران در ۲۴ ساعت گذشته