واکنش ها به سیلی و اعدام طنزپرداز افغان توسط طالبان