ناسا در برنامه فضایی جیمز وب چه می کند؟! (+عکس)

ناسا در برنامه فضایی جیمز وب چه می کند؟! (+عکس)