سردار فدوی و کوانتوم با 10 نکته سیاسی و عرفانی ! / برخی رسانه‌های خارجی به بهانۀ این سخنان، ماجرای چند وقت قبل رونمایی از دستگاه مستعان 110 برای تشخیص ویروس کرونا را یادآور شده‌اند