اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مصاحبۀ امشب رییس جمهوری؛ سؤال و جواب قابل حدس یا پرسش‌‌‌های واقعی؟