اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عضو جامعه مدرسین: مسئولین حقایق حوادث را هر چه زودتر برای مردم روشن کنند/  اگر کسی بگوید حق ندارید حرف بزنید، نه مطابق با دین است نه مطابق با قانون/ یادم نمی‌آید از اول انقلاب تاکنون چنین اتّحاد رسانه‌ای وجود داشته باشد