اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نتایج یک مطالعه: مصرف کوکائین در سراسر اروپا افزایش یافته است