اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر خارجه قطر: سران ایران به ما خبر دادند که آماده یک راه حل بینابین درباره پرونده هسته‌ای هستند