الحمدلله نظام صبر و تحملش بالاست تا جایی که کسی دست به اسلحه نبرد/ نیروی انتظامی که اسلحه ندارد، پس این‌ها از کجا می‌آید؟/ پلیس بسیار صبورانه با معترضین …

الحمدلله نظام صبر و تحملش بالاست تا جایی که کسی دست به اسلحه نبرد/ نیروی انتظامی که اسلحه ندارد، پس این‌ها از کجا می‌آید؟/ پلیس بسیار صبورانه با معترضین برخورد کرد