گیلان/ جمع آوری زباله های روستای گردشگری در صومعه سرا