معاون استاندار سیستان و بلوچستان: اوضاع امنیتی مرز هیرمند آرام است/ هیچ پاسگاهی در تصرف کسی نیست‌/ درگیری و تیراندازی متقابل سطحی و کوتاه بوده

معاون استاندار سیستان و بلوچستان: اوضاع امنیتی مرز هیرمند آرام است/ هیچ پاسگاهی در تصرف کسی نیست‌/ درگیری و تیراندازی متقابل سطحی و کوتاه بوده