خوزستان/ پایان تعمیر مدارس آسیب دیده از زلزله اندیکا تا یک‌ماه آینده