آتش سوزی ترکیه؛ مرگ 2 آتش نشان و سوختن هزاران سازه (عکس)