نگاه مخاطبان/ آقای حسین شریعتمداری! پیامبر (ص) هم با کافران این چنین صحبت نمی‌کرد