مرکزتخصصی آموزش زبانهاي خارجي زبان …صندلی طبی برقی فول انواع خودروخرید خودرو فرسودههمکاری برای دورکاری از سراسر کشور

طبری در چهارمین جلسه دادگاه: 1.5 میلیارد رشوه نبود، تهاتر طلبم بود