پرتغال؛ استعفای وزیر کشور/ دلیل: تصادف مرگبار راننده وزیر

پرتغال؛ استعفای وزیر کشور/ دلیل: تصادف مرگبار راننده وزیر