اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کمک آمریکا به مراکش  برای مقابله با ایران