اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عباس عبدی: مردم با گذاشتن اسامی اسلامی روی فرزندشان، اسلامی می شوند؟