4 کشته و 2 مصدوم بر اثر تصادفی در خراسان جنوبی

4 کشته و 2 مصدوم بر اثر تصادفی در خراسان جنوبی