دریافت بلیط سفر ۵۰ هزار زائر اربعین تاشب گذشته/پیش بینی تمهیدات انجام تست کرونا در مرز مهران