شرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …آموزش تخصصی ویولن در تهرانپارسبهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در …نمایندگی فروش و تعمیرات کانن مرکز …

شورای‌عالی امنیت‌ملی: دخالتی در تهیه طرح هسته ای مجلس نداشتیم/ طرح مجلس مشکل خاصی برای منافع ملی پدید نمی‌آورد