22 میلیون شهروند بالای 18 سال ترکیه واکسن کرونا نزدند