پک میوه ترحیم - پک پذیرایی ختمفروش انواع کنتاکتور زیمنس آلمان …دستگاه خشک کن زعفران دهگان پرسکاغذ سیلیکون ایرانی

سردار جعفری: مردم حقشان است که ناراحت و دلخور باشند/ آنها در 8  سال گذشته به فرد دقیقی رای ندادند