استاندار یزد: فقط ۲۴ ساعت آب داریم!/ انتقال آب از خرسان نیز در دستور کار قرار گرفته

استاندار یزد: فقط ۲۴ ساعت آب داریم!/  انتقال آب از خرسان نیز در دستور کار قرار گرفته