لبنان؛ شادمانی از ورود کامیون های حامل گازوئیل ایران (+عکس)