جدیدترین شاسی بلند ب ام و معرفی شد/ طراحی متفاوتی که تولیدکنندگان بزرگ را به چالش دعوت می کند(+عکس)

جدیدترین شاسی بلند  ب ام و  معرفی شد/ طراحی متفاوتی که تولیدکنندگان بزرگ را به چالش دعوت می کند(+عکس)