پرلایک‌ترین توئیت‌های یکشنبه ۳۰ شهریور: داستان نود چیه؟ عادل برمی گرده؟